Registration Fee

The registration fee covers the expenses for publishing the Congress materials (Congress abstracts volume, printed schedules of the Congress events, a set of participant’s documents for the Congress), welcome reception, coffee breaks, technical support and additional materials. Participants of Section 6 can attend the training seminar free of charge.

Note that the Congress dinner is not included in the registration fee. For the guests of Hotel Drim (half or full board), it costs additional 4 EUR compared to the standard dinner. For the participants that are not hotel guests, the Congress diner costs 15 EUR, which should be paid at the registration desk, to a hotel representative. The hotel parking is free of charge for all Congress participants.

For logistical reasons, participants are required to indicate whether or not they are interested in attending the Congress Dinner at the Registration Desk, if they have not stated this in the registration form.

Котизација

Котизацијата ги опфаќа трошоците за објавување на материјалите на Конгресот (книгата со апстракти, печатена програма на Конгресот, документи/сертификати за учесниците за Конгресот), прием за добредојде, паузи за кафе, техничка поддршка и разни дополнителни материјали. Доколку сакаат, учесниците од Секцијата 6 можат да присуствуваат на обуката за наставници бесплатно, но своето учество треба претходно да го најават. Уплатата на котизацијата за резиденти се врши во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на денот на уплатата.

** Свечената вечера не е вклучена во котизацијата. За гостите на хотел Дрим (половина или полн пансион), таа чини дополнителни 4 евра во однос на стандардната вечера, а за учесниците кои не се гости на хотелот, свечената вечера се наплаќа 15 евра на Бирото за регистрација и тоа од хотелскиот персонал. Паркирањето на хотелскиот паркинг е бесплатно за сите учесници на Конгресот.

Од логистички причини, ги молиме учесниците при регистрацијата да најават дали ќе присуствуваат на свечената вечера или не, доколку тоа го немаат најавено во формуларот за регистрација.